Перелік нормативних документів, що регламентують організацію харчування у закладах дошкільної освіти

Назва документа Дата затвердження та номер
Закони України
Про безпечність та якість харчових продуктів 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР (у редакції Закону України від 6 вересня 2005 р. № 2809-IV)
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16 липня 1999 р. № 996-XIV
Про державну допомогу сім’ям з дітьми 21 листопада 1992 р. № 2811-XII
Про дитяче харчування 14 вересня 2006 р. № 142-V
Про дошкільну освіту 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 24 лютого 1994 р. № 4004-XII
Про захист населення від інфекційних хвороб 6 квітня 2000 р. № 1645-III
Про захист прав споживачів 12 травня 1991 р. № 1023-XII
Про освіту 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ
Про охорону дитинства 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2001 р. № 2400-III
Постанови Кабінету Міністрів України
Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення 14 квітня 2000 р. № 656
Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей 22 січня 1996 р. № 116
Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість 2 лютого 2011 р. № 116
Про затвердження Порядку подання фінансової звітності 28 лютого 2000 р. № 419
Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів 26 серпня 2002 р. № 1243
Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу 27 грудня 2001 р. № 1752
Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 21 травня 1992 р. № 258
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 5 квітня 1994 р. № 226
Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків 16 червня 1995 р. № 433
Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 26 липня 2006 р. № 1023
Спільні накази міністерств України
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (зі змінами) Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров’я України, 17 квітня 2006 р. № 298/227
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України, 1 червня 2005 р. № 242/329
Накази міністерств України
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, 30 листопада 1999 р. № 918
Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії Міністерство охорони здоров’я, 18 листопада 1999 р. № 272
Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (зі змінами) Міністерство освіти і науки, 21 листопада 2002 р. № 667
Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерство охорони здоров’я України, 9 жовтня 2000 р. № 247
Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків Міністерство фінансів, 11 серпня 1994 р. № 69
Листи міністерств України
Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь Міністерство освіти і науки України, 8 грудня 2008 р. № 1/9-795
Санітарні та будівельні правила і норми
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97 Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури, 27 червня 1996 р. № 117 (чинні з 1 січня 1998 р.)
Державні санітарні норми та правила "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей" Затверджено Наказом МОЗУ 01.08.2013 №678, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.08.2013 року за №1370/23902
Кiлькiсть переглядiв: 613